December
13 Tuesday

Straeon Digidol – Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru

Tue, 13/12/2022 (2:00 pm - 3:00 pm)
Online

Description

THIS SESSION IS DELIVERED IN WELSH – FOR ENGLISH VERSION OF THIS SESSION  CLICK HERE

Straeon Digidol

Mae hel atgofion yn weithgaredd pwerus ar gyfer cof a lles. Mae Straeon Digidol yn dangos sut i gynhyrchu a rhannu fideos byr safonol ar eich dyfeisiau: yn amrywio o greu taith ar hyd llwybrau’r cof i greu cyfarwyddiadau defnyddiol.
Yn y sesiwn hon byddwn yn:
• Egluro pam fod straeon digidol yn ddefnyddiol ac yn rhoi ambell ystyriaeth allweddol sut i ddechrau arni.
• Eich tywys gam wrth gam i greu straeon digidol gan ddefnyddio Adobe Spark Video ar ddyfais Apple.
• Eich tywys gam wrth gam i greu straeon digidol gan ddefnyddio’r ap Cyberlink PowerDirector ar ddyfais Android.

Er mwyn i ni allu deall eich galluoedd a’ch anghenion, byddai’n wych pe gallech chi lenwi’r ffurflen hon. Mae hyn er mwyn i ni allu parhau i ddatblygu ein cyrsiau hyfforddi, a darparu gwasanaeth o ansawdd uchel. Bydd ymatebion o’r ffurflen hon hefyd yn cael eu defnyddio i wella ein dealltwriaeth o’r pellter a deithir i’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi

So that we can understand your abilities and needs, It would be great if you could complete this form. This is so that we can continue to develop our training courses, and provide a high-quality service. Responses from this form will also be used to improve our understanding of the distance travelled for the people we support

Dalier sylw – Wrth gofrestru gyda’r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a’i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Ticket Information

Tickets

Online booking closed

Event Calendar

Tuesday, 13/12/2022

2:00 pm - 3:00 pm  
Closed

Add A Review

Refund Policy

Cancel booking before 0 days
Send Message

Send mail success

Send mail failed

Please enter input field

reCAPTCHA verification failed. Please try again.

Taxonomies